16 thg 5, 2012

BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP TÔN MẠ KẼM HÒA PHÁT

Bảng báo giá của sản phẩm thép hộp tôn mạ kẽm Hòa Phát như sau: (cây dài 6 mét)

Chñng lo¹i
§é dµy (mm)
Träng
Ưîng (kg/c©y)
§¬n gi¸   (§ång/c©y)
Chñng lo¹i
§é dµy (mm)
Träng
Ưîng (kg/c©y)
§¬n gi¸   (§ång/c©y)
14x14
1.0
2.41
   52,500
20x40
1.0
5.43
   118,500
1.1
2.63
   57,500
1.1
5.94
   129,500
16x16
1.0
2.79
   61,000
1.2
6.46
   141,000
1.1
3.04
   66,500
1.4
7.47
   163,000
1.2
3.29
   72,000
1.5
7.97
   174,000
20x20
1.0
3.54
   77,000
1.8
9.44
   206,000
1.1
3.87
   84,500
2.0
10.4
   227,000
1.2
4.20
   91,500
25x50
1.0
6.84
   149,500
1.4
4.83
105,500
1.1
7.50
   163,500
30x30
1.0
5.43
118,500
1.2
8.15
   178,000
1.1
5.94
129,500
1.4
9.45
   206,000
1.2
6.46
141,000
1.5
10.09
   220,000
1.4
7.47
163,000
1.8
11.98
   261,000
1.5
7.97
174,000
2.0
13.23
   288,500
40x40
1.0
7.31
159,500
30x60
1.0
8.25
   180,000
1.1
8.02
175,000
1.1
9.05
   197,500
1.2
8.72
190,000
1.2
9.85
   215,000
1.4
10.11
220,500
1.4
11.43
   249,500
1.5
10.8
235,500
1.5
12.21
   266,000
50x50
1.1
10.09
220,000
1.8
14.53
   317,000
1.2
10.98
239,500
2.0
16.05
   350,000
1.4
12.74
278,000
40x80
1.0
11.08
   241,500
1.5
13.62
297,000
1.1
12.16
   265,000
60x60
1.1
12.16
265,000
1.2
13.24
   289,000
1.2
13.24
289,000
1.4
15.38
   335,500
1.4
15.38
335,500
1.5
16.45
   359,000
1.5
16.45
358,500
1.8
19.61
   427,500
1.8
19.61
427,500
2.0
21.7
   473,000
2.0
21.70
473,000
50x100
1.4
19.33
   421,500
13x26
1.0
3.45
   75,000
1.5
20.68
   451,000
1.1
3.77
   82,000
1.8
24.69
   538,500
1.2
4.08
   89,000
2.0
27.34
   596,000
  Hàng trên đã bao gồm thuế GTGT 10%
  Dung sai trọng lượng ±8%. Dung sai độ dày ±5%
  Hàng giao tại: Kho Công ty Trường Hinh  Km12 – QL 1A – Thanh Trì – Hà Nội
  Giá trên có hiệu lực từ ngày 01 tháng 11 năm 2011 đến khi có báo giá mới

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét